Verkopen

Bij de verkoop of aankoop van een onroerend goed staat er veel op het spel. Het is een belangrijke beslising, zowel financieel als emotioneel. Een misser begaan is geen optie want een tweede kans krijgt men niet. Maar hoe zeker te zijn zich niet te vergissen? Wat zijn uw rechten en verplichtingen als koper ? Wat is de rol van de vastgoedmakelaar? Welke garanties geeft hij u?

De waardering van het goed, de financiering, de erfrechten, de bijzondere of opschortende clausules van de overereenkomsten, de wettelijke verplichtingen, de onderhandelingen, … Het onderwerp is niet eenvoudig, de reglementeringen zijn complex en de vragen zijn veelvuldig.

De vastgoedmakelaar is een persoon die op zelfstandige wijze en voor rekening van derden optreedt als :

  • tussenpersoon voor de verkoop, aankoop, de huur of de overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelszaken;
  • de dienst van beheerder bestaat uit boekhoudkundig beheer, technisch beheer en administratief beheer van uw vastgoed.

Gereglementeerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is het onze taak als vastgoedmakelaars op uw vragen te anticiperen en ze te beantwoorden.

Voor meer info: immo@poplimont.be of + op 322.640.78.17

Bekijk hieronder onze panden online.

 

Error

Het gevraagde pand bestaat niet of is verkocht